DEN HAAG - Homoseksuele asielzoekers uit Iran die aannemelijk kunnen maken dat ze bij terugkeer naar hun land van herkomst persoonlijk te vrezen zullen hebben voor vervolging, kunnen een asielvergunning krijgen. Dat heeft minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) besloten.

Ze komt met dit specifieke beleid na een nieuw ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de actuele situatie in Iran. Daarin wordt een nog niet gepubliceerd rapport van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch aangehaald waarin staat dat er in het streng islamitische land sprake is van systematische vervolging van homoseksuelen.

Toetsing

Als voortaan tijdens een individuele toetsing de nationaliteit, identiteit en homoseksualiteit van een Iraanse asielzoeker wordt vastgesteld, hoeft hij in principe niet terug te keren naar Iran.

Er mogen dan echter geen contra-indicaties zijn en iemand mag niet elders al eens asiel hebben aangevraagd. Verdonk zal de effecten van haar maatregel goed laten volgen. Wie er misbruik van maakt, raakt z'n verblijfsvergunning kwijt.

Christenen

De bewindsvrouw heeft verder besloten dat uitgeprocedeerde Iraanse christenen, onder wie bekeerde ex-moslims, voorlopig niet terug hoeven naar hun land van herkomst. Voor deze groep bestond al een half jaar een zogeheten besluit- en vertrekmoratorium. Verdonk verlengt dat tot 19 mei 2007.

Het nieuwe ambtsbericht bevat volgens haar geen wezenlijk nieuwe feiten over de positie van christenen, maar biedt wel meer helderheid op enkele punten. Zo blijkt dat het voor moslims in Iran feitelijk strafbaar is zich te bekeren.

Duidelijk

De situatie waarin christenen in dat land verkeren, is nog niet duidelijk genoeg. Zo is niet helemaal helder of christelijke ex-moslims die niet actief anderen proberen te bekeren, risico lopen op vervolging.

Begin dit jaar kwam Verdonk onder vuur te liggen nadat ze had aangekondigd dat ze afgewezen Iraanse homo's en christenen wilde terugsturen. Ze meende dat homoseksuelen en christenen geen groot gevaar lopen, mits ze zich niet openlijk zouden uiten.

Kritiek

Vanuit de Tweede Kamer en de belangenorganisatie voor homoseksuelen COC kwam grote kritiek op dat besluit. In de zomer van 2005 was de uitzetting van uitgeprocedeerde homoseksuele asielzoekers juist opgeschort na berichten over executies van homoseksuele mannen in Iran.

Lovend

Het COC is nu lovend over het homobesluit van Verdonk. Homoseksuele Iraanse asielzoekers kunnen in ons land een veilige haven vinden tegen vervolging of onmenselijke behandeling in hun eigen land. "Verdonk heeft een voorbeeld gesteld voor de rest van de wereld", stelde COC-voorzitter Frank van Dalen.