DEN HAAG - Er komt een groot onderzoek naar de brandveiligheid van alle gevangenissen in Nederland. Het kabinet heeft hiertoe besloten naar aanleiding van het rapport over de Schiphol-brand van de Onderzoeksraad voor Veiligheid onder leiding van Pieter van Vollenhoven.

Bekijk video

Dat bleek woensdag uit de brief waarin het kabinet reageert op dat rapport. Door de brand op het cellencomplex op Schiphol-Oost kwamen eind oktober vorig jaar elf mensen om het leven.

Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid zouden er minder of zelfs geen doden zijn gevallen als de betrokken overheidsdiensten volgens de regels hadden gehandeld. De raad hield de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) primair verantwoordelijk voor de brandveiligheid.

Aanpakken

Na de fatale brand werden alle 24 cellencomplexen in unitbouw al onderzocht op brandveiligheid. Uiterlijk september volgend jaar moeten de overige 99 justitiële inrichtingen op dezelfde manier zijn gecontroleerd. De overheid zal urgente problemen direct aanpakken.

Het aantal brandoefeningen in gevangenissen gaat omhoog. Nu moeten inrichtingen minimaal een keer per jaar een oefening houden. Ook moeten alle gevangenissen voor 1 juli 2007 over rook- en brandmelders beschikken. Het kabinet wil verder de bedrijfshulpverlening (BHV) structureel verbeteren. Dat betekent dat 8600 gevangenismedewerkers nog een BHV-training moeten volgen.

Aftreden

Een aparte werkgroep gaat de aanbevelingen van de onderzoeksraad uitvoeren. Het rapport van de raad leidde vorige maand tot het aftreden van de ministers Piet Hein Donner (Justitie, CDA) en Sybila Dekker (VROM, VVD). Burgemeester Fons Hertog (VVD) van Haarlemmermeer, waarin het complex ligt, stapte ook op.

Controle

Het brandveiligheidsbeheer bij instellingen zoals zieken- en verzorgingshuizen, crèches, scholen, hotels en bedrijven moet beter. Het kabinet zal daartoe in januari een programma brandveiligheid naar de Kamer sturen. De DJI en de Rijksgebouwendienst (RGD) zullen voortaan een gezamenlijke controle uitvoeren bij de oplevering van nieuwe gebouwen. De brandweer is daar standaard bij.

Bouwregels

Het kabinet zal binnen drie maanden laten weten of en hoe de bouwregels moeten worden aangepast op de aanwezigheid van holle ruimtes in gebouwen. Ook de rolverdeling tussen de aanvrager en verlener van een bouwvergunning wordt duidelijker. Mogelijk komt er een informatie- en adviescentrum om de toepassing van brandveiligheidseisen in de bouwpraktijk te verbeteren. De RGD gaat op termijn ook andere overheidsgebouwen periodiek keuren op brandveiligheid.