DEN HAAG - De Tweede Kamer wil het kabinet dwingen een motie uit te voeren die een verbod op het dragen van een boerka in de openbare ruimte in Nederland regelt. Om daarover duidelijkheid te krijgen, houdt de Kamer nog deze week een debat met de ministers Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) en Ernst Hirsch Ballin (Justitie).

Eind december nam de Kamer een motie van Kamerlid Geert Wilders (Groep Wilders) aan om te komen tot een verbod van de boerka in de openbare ruimte. Het CDA, de VVD, de LPF en de Groep Nawijn steunden de motie. Een boerka is een gewaad dat het hele lichaam van een moslimvrouw bedekt.

Wilders wil weten waarom het kabinet nog altijd niet met een voorstel is gekomen om het verbod te regelen. Hij heeft daarom een interpellatiedebat aangevraagd. Ook onder meer het CDA en de VVD drongen aan op spoed. Volgens het liberale Kamerlid Frans Weekers moet de motie worden uitgevoerd.

Verdeeld

Eerder dit jaar bleek dat het kabinet verdeeld is over een verbod van de boerka. Naar aanleiding van een suggestie van Wilders kondigde Verdonk in oktober vorig jaar al aan te onderzoeken of een verbod op de boerka in specifieke situaties mogelijk is. Ze gaf toen aan dat een algemeen verbod waarschijnlijk niet goed mogelijk is.

Bij specifieke situaties zou het bijvoorbeeld kunnen gaan om een verbod op het dragen van het gewaad in de zorg, het onderwijs, in bepaalde gebieden of op bepaalde momenten om veiligheidsredenen.

Het debat vindt waarschijnlijk donderdag plaats.