DEN HAAG - Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) gaat onderzoeken of het mogelijk is om van vermogende gevangenen een bijdrage voor kost en inwoning te vragen. Hij kondigde dat dinsdag aan tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer. Een meerderheid van de fracties (CDA, VVD en PvdA) steunt zijn plannen.

Het CDA had Hirsch Ballin naar de Kamer geroepen naar aanleiding van berichten dat diverse gedetineerden maandelijks hun AOW-uitkering van bijna 900 euro krijgen, terwijl ze niets hoeven te betalen voor de kosten die de Staat voor hen maakt. Enkele andere uitkeringen aan gevangenen, zoals WW en WAO/WIA, werden eerder al stopgezet. Volgens de fracties mag het echter niet zo zijn dat gedetineerden zittend rijk worden dankzij hun AOW.

Ongeveer honderd gevangenen hebben momenteel recht op die uitkering, zo blijkt volgens de minister uit een voorlopige inventarisatie. Het gaat om 81 gedetineerden en twintig tbs'ers. Van hen zit slechts een klein deel langdurig vast.

Ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen moeten vaak wel een deel van hun AOW afdragen aan de instelling waar ze worden verzorgd. Hirsch Ballin erkende dat deze ongelijkheid "wringt".

Vergrijzing

Door de vergrijzing zal het aantal AOW'ers in de cel toenemen. Volgens de minister is er daarom alle reden om er wat aan te doen. Maar het is juridisch gezien niet iets wat je met een pennenstreek kunt regelen, zei hij. Daarom zal de CDA-bewindsman de kwestie grondig onderzoeken.

Daarbij zijn er volgens hem twee mogelijkheden. De overheid kan gevangenen korten op hun uitkering of brengt een eigen bijdrage voor kost en inwoning in rekening bij gedetineerden die dat kunnen opbrengen. Hirsch Ballin zei dat hij het meeste voelt voor de tweede optie. Hij vindt dat er een algemene regeling moet komen.

De minister hoopt zijn analyse klaar te hebben voordat er een nieuw kabinet aantreedt, zodat de nieuwe minister van Justitie er direct mee aan de slag kan.