AMSTERDAM - De overheid moet eerder, sneller en effectiever optreden tegen huiselijk geweld. Minister Donner van Justitie zei dit donderdag in de Tweede Kamer. Instanties moeten zich meer bemoeien met wat er "achter de voordeur" afspeelt. Dit omdat huiselijk geweld veel vaker voorkomt en veel ernstiger gevolgen heeft dan tot voor kort werd aangenomen.

Onder huiselijk geweld worden drie verschillende vormen van geweld verstaan: geestelijk, lichamelijk en seksueel geweld.

Schattingen geven aan dat per jaar zestig tot tachtig vrouwen, veertig kinderen, en 25 mannen omkomen door mishandeling in familie- en vriendenkring. Tachtigduizend kinderen worden vaak en ernstig mishandeld door familie.

% van het huiselijke geweld wordt gepleegd door mannelijke daders. In het algemeen geldt: hoe hechter de relatie tussen dader en slachtoffer, des te intenser het huiselijk geweld.

Als huiselijk geweld wordt gepleegd door een `huisvriend' van het slachtoffer gaat het in veel gevallen om incidenteel geweld. Als huiselijk geweld wordt gepleegd door een (ex-)partner van het slachtoffer gaat het in veel gevallen juist om geweld met een (zeer) hoge intensiteit.