AMSTERDAM - Corrigerend optreden door een docent leidt in één op de drie gevallen tot verdere misdragingen door leerlingen. Dat blijkt uit een onderzoek van de sociaal psycholoog Paul Harland, waar het Nederlands Dagblad dinsdag over bericht. Harland constateert dat het corrigeren van leerlingen soms leidt tot erger wangedrag dan het gedrag waarmee het conflict begon.

De tegenreactie van de leerlingen wordt veroorzaakt doordat ze zichzelf onschuldig vinden, stelt Harland. Ook komt het veel voor dat de scholier vindt dat de leraar zich druk maakt of vindt dat ook anderen vervelend waren. Uit een groep van 33 scholieren vonden 29 dat ze ten onrechte op hun gedrag werden aangesproken.

Harland vindt het vreemd dat op scholen niet de gewoonte bestaat conflicten na de les uit te praten. Dat zou verdere conflicten kunnen voorkomen. Voor dit uitpraten zouden scholen een protocol moeten opstellen, zoals veel scholen tegenwoordig een protocol hebben om met pesten om te gaan.