DEN HAAG - De invoering van het nieuwe gevangenisregime loopt verdere vertraging op. Die verwachting uitte bestuurder Jan Willem Dieten van de vakbond Abvakabo FNV maandagavond na een gesprek met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie over de reorganisatieplannen.

De vakbonden en de ondernemingsraad (OR) van het gevangeniswezen verzetten zich tegen het nieuwe regime, vooral omdat er met meer camera's en minder goed geschoolde bewaarders zal worden gewerkt.

Volgens de organisaties brengt het terugbrengen van het personeel grote veiligheidsrisico's met zich mee.

Hals over kop

De Abvakabo-bestuurder is blij dat de DJI-directie aangaf dat ze haar plan niet hals over kop wil doorvoeren, maar eerst de tijd wil nemen om het advies van de OR te bestuderen.

Ook geeft DJI volgens Dieten naar aanleiding van het onderzoek naar de Schipholbrand nu eerst prioriteit aan de herstructurering van de eigen bestuursorganisatie om ervoor te zorgen dat de dienst beter is voorbereid op veiligheid.

Topdown

"Het is goed dat de plannen in de vertraging gaan. Maar we sluiten niet uit dat het een tactische keuze is. Dat het met een scherpe topdown-structuur dan des te makkelijker is om de primaire werkprocessen te veranderen", zei Dieten.

In het nieuwe regime, dat geleidelijk wordt ingevoerd, moet een stelsel van straffen en belonen gevangenen aanzetten tot goed gedrag. Zes gevangenissen gaan er als eerste mee aan de slag, al was nog altijd niet duidelijk wanneer precies.

Aanvankelijk werd november haalbaar geacht, maar dat hing weer af van het advies van de OR. In september werd al rekening gehouden met een latere invoering op de startlocaties.

Regulier

De DJI sprak in een reactie van een goed, regulier overleg met de bonden. De woordvoerder kon er echter inhoudelijk niets over zeggen. Ook kon hij niet ingaan op de verwachting van de vakbond dat het regime later dan gepland zal worden ingevoerd.