GRONINGEN - De aanleg van de Zuiderzeelijn (ZZL), een snelle spoorverbinding met het Noorden, is financieel haalbaar. Dat concludeerde de Stuurgroep Zuiderzeelijn maandag op basis van onderzoeken die de afgelopen maanden zijn uitgevoerd naar een nieuwe variant van de hogesnelheidstrein.

De Stuurgroep Zuiderzeelijn is een samenwerkingsverband tussen de drie noordelijke provincies, de provincie Flevoland en de gemeenten Groningen, Smallingerland, Heerenveen, Leeuwarden, Lelystad en Almere. De groep voert al jaren een lobby voor een snelle spoorverbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland.

Volgens de Stuurgroep vallen de investeringskosten voor de nieuwe variant 1 miljard euro lager uit dan de eerder onderzochte hogesnelheidsvarianten. Uit de onderzoeken blijkt dat de totale kosten uitkomen op 3,8 miljard euro. Dat is volgens de lokale stuurgroep binnen de overheidsbijdrage van 3,85 miljard euro.

Magneetzweefbaan

De berekende overheidsbijdrage bestaat uit de door het kabinet gereserveerde 2,85 miljard euro voor de hogesnelheidslijn en de 1 miljard euro die de noordelijke provincies beloofden bij te dragen als de Zuiderzeelijn als magneetzweefbaan zou worden uitgevoerd. De magneetlijn is jarenlang voor Noord-Nederland het ideaalbeeld geweest voor een gewenste snelle treinverbinding met de Randstad.

Sinds de zomer echter staat de magneetlijn niet meer op de agenda en streeft de Stuurgroep naar een 'gewone' hogesnelheidslijn op het Zuiderzeelijntraject.

Goedkopere variant

In juni van dit jaar zegde minister Karla Peijs (Verkeer) onder druk van de Tweede Kamer toe dat ze een goedkopere variant op de ZZL zou laten doorrekenen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wil de Tweede Kamer een afweging maken tussen de nieuwe hogesnelheidsvariant en regionale maatregelen.

De onderzochte hogesnelheidstrein biedt een tijdwinst van ruim een uur op het traject Schiphol - Groningen. Twee keer per uur zal er een trein rijden die de stations Assen, Groningen, Heerenveen, Lelystad, Almere CS, Duivendrecht, Amsterdam WTC en Schiphol aandoet. De trein wordt in Heerenveen gesplitst, waarna een deel doorrijdt naar Leeuwarden.