DEN HAAG - Staatssecretaris Cees van der Knaap (Defensie) heeft de Tweede Kamer beloofd haast te maken met maatregelen om het wangedrag binnen de krijgsmacht aan te pakken. Hij vindt zelf ook dat hij te laconiek is omgegaan met eerdere aanbevelingen uit andere rapporten over gedrag en integriteit.

De bewindsman zei dat maandag tijdens een overleg met de Tweede Kamer naar aanleiding van het recente rapport van de commissie onder leiding van Boele Staal. De Utrechtse commissaris van de koningin concludeerde dat seksuele intimidatie en dwang, pesten en discriminatie te vaak voorkomen binnen Defensie. Staal doet een reeks van aanbevelingen om dit tegen te gaan.

Urgentie

De Tweede Kamer viel Van der Knaap erop aan dat hij al lang van de problemen afwist en dat hij er te weinig aan had gedaan. De staatssecretaris ontkende dat hij achterover had geleund en dat er juist steeds een thermometer in de organisatie was gestoken. Maar pas nu kwam volgens hem de urgentie naar voren. "Tot mijn spijt had ik een beeld dat rooskleuriger was." Alleen het CDA had daar begrip voor.

Van der Knaap wijt de onderlinge misdragingen van het personeel onder meer aan de lossere omgangsvormen en de verruwing van de maatschappij. "De krijgsmacht staat midden in de samenleving. We halen geen heiligen binnen", aldus de bewindsman. Hij benadrukte dat dit soort gedrag echter niet de norm kan zijn binnen de krijgsmacht.

Drugs

Volgens hem valt er veel werk te doen, vooral bij jongeren, om correcte omgangsvormen te bereiken en een veilige werkomgeving te bereiken. Ook moet meer controle komen op het gebruik van drugs en alcohol. Vooral PvdA en VVD drongen erop aan om vooral "gewenst gedrag" te belonen.

Misstanden

Van der Knaap verwijt de leidinggevenden bij defensie een te technocratische benadering van misstanden. "Voor hen gold: geen klacht, dan is er geen probleem." Zij hebben daarin gefaald, aldus Van der Knaap. De nadruk moet volgens hem liggen op sociaal leiderschap, waarmee al moet worden begonnen in de opleiding. Voor huidige leidinggevenden moet coaching komen.

Verder komen de vertrouwenspersonen direct onder de secretaris-generaal te vallen en komen er meer interne toezichthouders. Ook blijft het meldpunt voor klachten bestaan.