DEN HAAG - Elke school in Nederland zou in samenspraak met ouders en leerlingen zijn eigen grondwet moeten formuleren. Daarin komen de elementaire principes van de school en de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen te staan. Wie zijn kind aanmeldt bij een school conformeert zich hieraan.

Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht, deed deze aanbeveling maandag in Den Haag tijdens een congres van Teleac over burgerschap op school. Vanaf februari moeten alle scholen in Nederland aandacht besteden aan burgerschap om het democratisch bewustzijn en de sociale integratie van hun leerlingen te bevorderen.

Vooroordelen

Uit onderzoek in opdracht van Teleac blijkt dat ouders en leraren bereid zijn hieronder de schouders te zetten. Er bestaan onder beide parijen echter veel vooroordelen, zodat ze niet precies weten wat ze van elkaar kunnen verwachten.

Zo denkt 43 procent van de leraren dat ouders het goed vinden dat hun kind terugslaat wanneer ze een klap krijgen van een klasgenoot. In werkelijkheid keurt maar 29 procent van de autochtone ouders en slechts 10 procent van de allochtone ouders dit goed.

Hoofddoekje

Verder verkeert 61 procent van de allochtone ouders in de veronderstelling dat leraren menen dat de school het dragen van een pet, een hoofddoekje of een zonnebril in de klas zonder meer moet accepteren. Slechts 2 procent van de leraren staat hier daadwerkelijk achter.

Van de allochtone ouders vindt gemiddeld 40 procent het moeilijk iedereen gelijk te behandelen als het gaat om ras/sekse, seksuele geaardheid en godsdienst. Van de autochtone ouders heeft gemiddeld 20 procent hier moeite mee als het gaat om ras, sekse en godsdienst en 11 procent als het gaat om seksuele geaardheid, blijkt uit het onderzoek dat Marketresponse uitvoerde onder 500 ouders en 250 leraren.

Gesprek

Professor De Winter stelde verder voor dat er een intakegesprek komt voordat een kind op school komt. In dat gesprek schetst de school ook aan de ouders welke betrokkenheid de school van hen verwacht.