DEN HAAG - De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) blijft zich zorgen maken over de aanhoudende radicalisering onder vooral jonge moslims in Nederland. Het is daarbij "opmerkelijk" dat steeds meer radicale jongeren van Turkse afkomst opduiken in netwerken van radicale moslims die bereid zijn geweld te gebruiken tegen de westerse samenleving.

In het verleden waren er incidenteel Nederlands-Turkse jongeren te zien in plaatselijke 'jihadistische netwerken' met vooral een Noord-Afrikaans karakter. Nu gaat het om kleine groepen die als geheel vatbaar lijken te zijn voor de radicale islam. De jongeren vereenzelvigen zich ook steeds vaker met de islamitische gemeenschap, die de plaats inneemt van de Turkse identiteit.

Samenvatting

"Frustratie over de positie van moslims in Nederland en woede over de gebeurtenissen in conflictgebieden geven voeding aan het gevoel 'iets' te moeten ondernemen", constateert de NCTb in het dreigingsbeeld terrorisme, dat elk kwartaal verschijnt. De ministers Ernst Hirsch Ballin (Justitie) en Johan Remkes (Binnenlandse Zaken) hebben maandag een samenvatting ervan naar de Tweede Kamer gestuurd.

Tieners

De toenemende radicalisering onder moslimjongeren blijkt verder uit de toename van het aantal Nederlandse studenten dat in het Midden-Oosten (vooral Saoedi-Arabië) een religieuze studie volgt, iets dat volgens de NCTb radicalisering in de hand kan werken. Ook is het opvallend dat steeds meer beïnvloedbare tieners (16 en 17 jaar), onder wie de jongeren van Turkse komaf, in de omgeving van de radicale netwerken verkeren. Vrouwen blijken daarbinnen steeds vaker een aanjager van religieuze radicalisering te zijn.

De kans op een terroristische aanslag in Nederland is en blijft reëel (substantieel), al lijkt het erop dat de dreiging in de afgelopen maanden wat is afgenomen. Zo ging er geen concrete dreiging uit van de bekende terreurnetwerken, komen er nauwelijks gewelddadige radicale moslims vanuit Irak naar Europa en is er momenteel geen opvallende interesse vanuit internationale terreurnetwerken voor Nederland. De weerstand van de moslimgemeenschap in ons land tegen radicalisering neemt bovendien verder toe.

Dreiging

Desondanks zijn er elementen die het dreigingsbeeld verzwaren, zoals de aanzienlijke en vaak onvoorspelbare dreiging tegen andere Europese landen, transatlantische bondgenootschappen en het westen in het algemeen.

Ontvlambaar

Bovendien zijn kleine kringen van radicale moslims, die ons land ook kent, "bijzonder licht ontvlambaar", wat kan leiden tot spontane uitbarstingen van individuen en groepjes. De voortdurende radicaliseringsprocessen onder moslims hebben de slagkracht van terroristische netwerken hier echter tot dusver niet versterkt.

Lonsdalejongeren

De NCTb blijft bezorgd over polarisatie in de samenleving. Die is echter niet alleen het gevolg van de toenemende invloed van radicale moslims. Ook extreemrechtse uitingen dragen er aan bij. In de afgelopen tijd waren er diverse gevallen van interetnisch geweld, waarbij het in meer dan de helft ging om extreemrechts geweld door Lonsdalejongeren, Skinheads en de Nationale Alliantie.