DEN HAAG - De Amerikaanse onderminister Marc Grossman bezoekt donderdag Nederland als onderdeel van zijn Europese rondreis om te praten over Irak en de relatie tussen Turkije en de Europese Unie. Grossman spreekt donderdagmiddag met minister De Hoop Scheffer van Buitenlandse Zaken en minister Korthals van Defensie.

Grossman heeft ook de fractievoorzitters van het CDA, VVD, LPF en PvdA uitgenodigd voor een gesprek. Kleinere fracties in de Tweede Kamer zijn niet uitgenodigd.

Militaire steun un beraad

De Amerikaanse president Bush vroeg premier Balkenende tijdens de NAVO-top in Praag onlangs of Nederland de VS militair bij wil staan bij een eventuele aanval op Irak. Het kabinet heeft dit planningsverzoek in beraad.

VS zetten Nederland onder druk

Verder zetten de VS Europese landen onder druk om Turkije op de Europese top in Kopenhagen een datum te geven voor het begin van toetredingsonderhandelingen voor het lidmaatschap van de Europese Unie. Nederland is er op tegen Turkije nu al een datum te geven.