DEN HAAG - Aan de detentie van het 8-jarige Chinese jongetje Hui en zijn moeder Chen is zaterdag een einde gekomen. De bewaring van moeder Chen is zaterdag opgeheven, zo heeft een woordvoerder van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) desgevraagd meegedeeld. Moeder en zoon zaten vast in Zeist.

Bekijk video

Aanleiding voor de opheffing van de detentie is nieuwe informatie die bij de autoriteiten is binnengekomen. De politie heeft op basis van deze informatie een onderzoek ingesteld. De resultaten daarvan waren reden om de vreemdelingenbewaring van de vrouw op te heffen, aldus de woordvoerder.

Haar zoontje Hui kwam daarmee automatisch ook op vrije voeten. Over de aard van de nieuwe informatie en over de huidige verblijfplaats van Hui en Chen kan de IND geen mededelingen doen.

Chen

Wel zegt de woordvoerder dat de informatie van Chen zelf afkomstig is en dat deze naar voren is gekomen tijdens zogeheten terugkeergesprekken die de vrouw voerde met de IND en andere instanties. Deze informatie was niet eerder op tafel gekomen, aldus de woordvoerder. De politie is uit overwegingen van zorgvuldigheid het onderzoek begonnen.

De advocaat van Chen, Michel Collet, kon evenmin ingaan op de aard van de informatie, omdat hij door de IND nog niet officieel op de hoogte was gesteld van de vrijlating. Volgens de raadsman verblijven Hui en Chen voorlopig in een opvanghuis voor vrouwen en kinderen in het Oosten van het land.

Opvang

Collet wil zo snel mogelijk opvang voor ze regelen in Amsterdam, zodat Hui terug kan naar zijn school. Daarna wil hij de IND ervan overtuigen dat uitzetting naar China niet mogelijk is, omdat Chen daar niet staat geregistreerd.

Chen is een uitgeprocedeerde asielzoekster die sinds 1998 in Nederland verblijft. Volgens de IND houdt het opheffen van de van de bewaring geen verband met de procedures waarin Chen verwikkeld is geweest, noch met de discussie rond het in detentie houden van jonge kinderen.

Discussie

Sinds bekend werd dat het jongetje Hui samen met zijn moeder vastzat, is die discussie flink opgelaaid. De reden voor de detentie was dat Hui's moeder onvoldoende meewewerkte aan haar terugkeer naar China.

De vrouw koos ervoor samen met haar zoon te blijven. Hui, die in Nederland is geboren, had ook naar familie, vrienden of een pleeggezin gekund. Hij en zijn moeder hebben ruim drie weken vastgezeten.

Op radio- en televisie werd voor het jongetje actiegevoerd. Ook de Tweede Kamer vroeg aandacht voor zijn lot en in Amsterdam was een demonstratie op het Museumplein.