DEN HAAG - Staatssecretaris Van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking zou in een eventueel volgend kabinet toch liever als minister terugkeren. Het besluit in het strategisch akkoord tussen CDA, VVD en LPF om te kiezen voor een staatssecretaris, noemt zij achteraf bezien een "weeffout, die hersteld moet worden".

Na vier maanden ervaring was zij er achter gekomen dat de post te zwaar is voor een onderminister. Weliswaar heeft zij ,,nog geen slag verloren'' in het kabinet en ging het ook in het buitenland goed, maar de veelheid aan thema's, het enorme budget en het vele reizen rechtvaardigen een status van minister, vond zij.

Tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer maakte de CDA-bewindsvrouwe woensdag wel de fout de Kamer voor te houden dat zij sprak namens het gehele kabinet. Na afloop van de eerste ronde moest zij toegeven dat het onderwerp nog niet aan de orde was geweest binnen het kabinet en ook niet in het overleg met haar eigen minister, De Hoop Scheffer.

"Dit kabinet en deze Kamer kunnen daar niet over beslissen," stelde zij. De motie die door haar partijgenoot Ferrier en PvdA-woordvoerder Koenders werd ingediend om de post weer op te waarderen, kon in haar ogen dan ook niet meer zijn dan een wens.