AMSTERDAM - Het kabinet heeft een akkoord bereikt over de oplossing van de fileproblemen op het traject Schiphol-Amsterdam-Almere. Dit maakte minister van Verkeer Karla Peijs (CDA) vrijdag bekend na afloop van de wekelijkse ministerraad, nadat de plannen eerder deze week al uitlekten. Volgens Peijs worden de A6, de A1 en de A10 verbreed.

Over de verbreding van de A9, waarover intern onenigheid bestond wegens de financiering, zal worden gesproken met de regio. Volgens Peijs moet 'een maatschappelijke kosten/baten analyse' worden opgesteld. "Een oplossing moet financieel haalbaar en leefbaar zijn. We gaan met Amsterdam en Almere spreken om te kijken of zij bij de financiering kunnen worden betrokken."

Corridor

Met het zogeheten 'corridor-project' is een bedrag gemoeid van 4,1 miljard euro. Peijs wil het project nog voor het einde van de kabinetsperiode rond hebben. Minister van Financiën Gerrit Zalm (VVD) wil dat aangetoond kan worden dat het geld dat in het project wordt gestopt, er ook uitgehaald kan worden. Het gaat niet alleen om minder files, maar ook om de leefbaarheid van het gebied, vindt hij.

Eerder viel het alternatief voor de wegverbreding af waarbij het wegennet zou worden uitgebreid met een tunnel onder het Naardermeer. Deze optie was op veel protest van maatschappelijke organisaties gestuit.

Amsterdam

De gemeente Amsterdam spreekt van een "halfbakken besluit" van het kabinet over de vernieuwing van de A9. "Ze hebben niet doorgepakt. Er is al meters onderzoek verricht over dit onderwerp. Dat is het probleem niet, het probleem is besluiten. Daar worstelen ze al jaren mee op dit punt", zei verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema vrijdag in een reactie.

Hij maakt zich nog het meest boos over de woorden van minister Gerrit Zalm (Financiën) dat de overlast voor de bewoners langs de A9 een lokaal probleem is. "Het Rijk heeft ons gevraagd te groeien in de regio, met maar liefst 150.000 woningen. Het is niet voor ons plezier dat de files daardoor uitbreiden. We zijn bereid te groeien, maar dan moet het Rijk ook de consequenties aanvaarden."