AMSTERDAM - Een 25-jarige vrouw heeft vorige week zelfmoord gepleegd door vanaf de vijfdeverdieping van het kunstcentrum Tacheles in Berlijn naar beneden te springen.Een groep buitenlandse scholieren dacht dat het om een performance ging en maakte uitgebreid foto's van het lichaam. Een jongen vantwaalf was de eerste die in de gaten kreeg dat het om een echt lijk ging.

Het incident vond vrijdagochtend plaats, maar de precieze toedracht is pas nudoor de Politie bekend gemaakt, zo meldt het dagblad Der Tagesspiegel.

Zelfmoordplannen

Donderdagavond vertelde de vrouw een groep kunstenaars in Tacheles over haarzelfmoordplannen. Het gesprek werd op video opgenomen. Een van de aanwezigenprobeerde de vrouw te kalmeren, nam haar apart en dronk een Jägermeister methaar alvorens haar om half zes 's ochtends naar huis te brengen. De vrouw gingechter weer terug naar Tacheles en sprong uit een raam aan de achterkant vanhet gebouw.

Een politiewoordvoerder kon wel enig begrip opbrengen voor het misverstand rondhet lichaam van de vrouw. Tacheles is van binnen zo macaber en ongewoon dat hetmij niet verbaast dat men de overledene voor een kunstwerk hield. Trouwens, indeze stad is toch niets meer raar?

Tacheles is een voormalig kraakpand waar onder meer galeries, ateliers en cafészijn gevestigd.