DEN HAAG - Van de grote steden heeft Utrecht de drie wijken waar het slechtst toeven is. Maar op de ranglijst van de beste wijken staat de Domstad ook bovenaan.

Dat blijkt uit gegevens over de kwaliteit van de woonomgeving in de grootste dertig steden die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op een rijtje heeft gezet. Een wijk met veel supermarkten, scholen en huisartsen doet het goed in de scores op woonkwaliteit van het SCP, terwijl verloedering en (geluids)hinder hier juist weer afbreuk aan doen.

Rotterdam

Dat Rotterdam ontbreekt in de top tien met slechtste wijken (gedomineerd door Amsterdam en Utrecht) noemen de onderzoekers opvallend. Deze stad kampt met de sterkste verloedering: 48 van de 75 Rotterdamse wijken worden geteisterd door hondenpoep, graffiti, vernielingen en vervuilde straten.

De achterstandswijken in de vier grote steden hebben het tussen 1994 en 2005 niet goed gedaan: gemiddeld zijn ze gedaald in de ranglijst die het planbureau bijhoudt van ruim 3600 wijken in de grootste dertig steden. Maar dat komt vooral door de hinder die sterk is gestegen. Er zijn juist meer voorzieningen gekomen en de verloedering nam af.

Verkeer

Dat de afzonderlijke factoren de woonkwaliteit sterk kunnen beïnvloeden, blijkt wel uit de duikeling die de dure Haagse wijk Marlot maakte in de ranglijst (met 2976 plaatsen de grootste daler in de vier grote steden). Van verloedering is geen sprake, het is vooral het toegenomen verkeer op de nabijgelegen provinciale weg N44 dat de wijk parten speelt.

/LINK
Onderzoek SCP (pdf-formaat)