BAGDAD - Irak heeft woensdag voor de eerste keer sinds het begin van de VN-wapeninspecties in het land kritiek geleverd op het werk van de inspecteurs. Het ministerie van Buitenlandse Zaken deelde mee dat de doorzoeking van een van de presidentiële paleizen in Bagdad, dinsdag, "volslagen onnodig" was geweest.

Enige tijd daarvoor had VN-chef Kofi Annan nog gezegd dat hij tevreden was over de medewerking van Irak aan de inspecties. Hij was in het bijzonder ingenomen met de kennelijk goed gelukte inspectie van het paleis. De inspecteurs hadden dinsdag gezegd dat ze het hele paleis hadden kunnen doorzoeken. Dat toonde volgens Annan aan dat de inspecteurs hun nieuwe volmachten werkelijk kunnen benutten.

Het Iraakse ministerie zei dat "men zich afvraagt of dit het begin is van de moreel verwerpelijke methoden die de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en het zionistiche voortbrengsel (Israël) willen". "Het Iraakse volk en met hem de internationale gemeenschap vragen zich af wat de reden is voor het bezoek aan het gastenpaleis van de president, omdat het doel van de inspecteurs toch officieel de zoektocht naar chemische, biologische en nucleaire wapens is."

Volgens de verklaring van het ministerie hadden de inspecteurs geen beschermende kleding aan, waaruit zou moeten blijken dat zij op zoek waren naar andere dingen dan massavernietigingswapens.

Een woordvoerder van het internationaal atoomenergieagentschap IAEA wees de kritiek van de hand. Hij zei dat de inspecteurs bij het onderzoek van het paleis dezelfde beschermende maatregelen hadden genomen als bij hun bezoeken aan andere gebouwen en plaatsen. De woordvoerder zei dat de experts van de VN en het IAEA beslist niet van plan zijn op allerlei punten een polemiek te gaan voeren met de Iraakse autoriteiten.

Woensdag bezocht een team inspecteurs onder meer een gebouw van de Iraakse kernenergieautoriteiten in Salman Bak, 20 kilometer ten zuiden van de hoofdstad. Daar zou sinds 1998, toen de VN-inspecteurs het land verlieten, een aantal tonnen uranium liggen opgeslagen. Ook werd een onderzoek uitgevoerd op de militaire basis Muthanna ten noorden van Bagdad. Daar zouden mogelijk chemische en biologische wapens worden gemaakt.

De woordvoerder van het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde verder het Britse rapport over de mensenrechtensituatie in Irak. Premier Blair heeft "weer een van zijn vol met fouten, beschuldigingen, onrechtvaardigheden en leugens staande communiques uitgegeven", aldus een verklaring van het ministerie. Daarmee zou Blair de samenwerking van Irak met de VN ontkennen.