DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat de aanpak van woonoverlast intensiveren. Vorig jaar begon in drie wijken een project tegen onder meer overbewoning, illegale kamerverhuur, overtredingen van de milieuwetgeving en ernstige onderhoudsgebreken. Dat blijkt zo'n succes dat de gemeente het project volgend jaar gaat uitbreiden met nog twee wijken.

Wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen) heeft ook geld gereserveerd om het proefproject voort te zetten, zo beloofde hij donderdag. Van oktober 2005 tot en met augustus 2006 hebben inspecteurs

18.135 adressen in de wijken Regentesse- en Valkenboskwartier en Rustenburg Oostenbroek van buiten bekeken. Bij 7552 adressen gaf de uitkomst van de schouw aanleiding om de woning ook binnen te bekijken. Er zijn inmiddels 5433 bezoeken afgelegd.

Bij 10 procent van de panden, behalve woningen ook winkels en bedrijven, moest de gemeente in actie komen omdat de wet werd overtreden. De controleurs ontdekten verder zeventien wietplantages en een cocaïneversnijderij.

Bij ruim de helft van de 989 gecontroleerde uitkeringsgerechtigden klopte er iets niet. In 188 gevallen is actie ondernomen en in 316 gevallen loopt nog een onderzoek. De persoons- en adresgegevens van de dienst Burgerzaken zijn bij 1250 gevallen nader onderzocht. In 476 gevallen zijn de gegevens aangepast.

Aan het eind van het jaar moeten alle 24.700 adressen in de drie wijken zijn gecontroleerd. Volgend jaar gaan de inspecteurs ook de wijken Laakkwartier en Centrum onder de loep nemen.