BRUSSEL - België heeft meerdere mensenrechten geschonden door het vijfjarig meisje Tabitha terug te sturen naar Congo, waar geen enkel familielid op haar wachtte.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft dat donderdag bepaald. Een Nederlandse oom zou het meisje van Congo naar Canada brengen, waar haar moeder de status van vluchteling had gekregen.

Smartengeld

Bij een tussenstop in Brussel werd ze aangehouden en teruggestuurd. De Belgische staat moet de moeder 35.000 euro smartengeld en 14.000 euro gerechtskosten vergoeden. Na tussenkomst van de Belgische premier Guy Verhofstadt reisde het kind later via Parijs naar haar moeder.