WASHINGTON - De Verenigde Staten hebben druk uitgeoefend op de inspecteurs van de Verenigde Naties om meer agressieve methoden toe te passen bij hun zoektocht in naar wapens in Irak. Het team van inspecteurs wil echter geen gehoor geven aan die wens.

Een hoge Amerikaanse ambtenaar verklaarde dinsdagnacht tegenover het Britse persbureau Reuters dat zijn regering het hoofd van het inspectieteam, Hans Blix, heeft verzocht om de tot nu toe gevolgde methoden te verruilen voor intensievere operaties die meer druk op Irak uitoefenen.

De VS willen dat het VN-team ophoudt met het uitvoeren van systematische controles waarbij verdachte locaties plek voor plek worden bezocht. "Wij gaan ervan uit dat je Irak het best kunt testen door tegelijkertijd op verscheidene plaatsen binnen te vallen", aldus de ambtenaar die anoniem wil blijven. "Dat maakt het moeilijker voor president Saddam Hussein om zijn wapens te verstoppen."

De optie voor een intensievere aanpak van de controles zou maandag aan Blix zijn voorgelegd tijdens een overleg met de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Condoleezza Rice. Volgens de ambtenaar heeft Blix het voorstel echter van de hand gewezen.