DEN HAAG - De PvdA vindt dat de CDA-fractie in de Tweede Kamer "laffe politiek" bedrijft bij de uitbreiding van de Europese Unie. CDA-Kamerlid Jan van Dijk stelde dinsdag tijdens het jaarlijkse Europa-debat dat landen alleen mogen toetreden als ze voldoen aan de zogeheten Kopenhagen-criteria.

Het kabinet heeft onlangs echter ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om Roemenië en Bulgarije in 2007 te laten toetreden, terwijl ze nog niet voldoen aan alle eisen. Wel is er veel vooruitgang geboekt in vijftien jaar. Het kabinet ging uit van een meerderheid in de Tweede Kamer. De CDA-fractie was overigens toen al tegen; onder meer PvdA en VVD waren voor.

Terugfluiten

PvdA-Kamerlid Frans Timmermans meende dat het CDA zijn eigen leiders, premier Jan Peter Balkenende en minister Ben Bot van Buitenlandse Zaken, had moeten terugfluiten. "Dit is te makkelijk. Hier in de Tweede Kamer zeggen dat u het er niet mee eens bent, maar daarbuiten speelt u mooi weer."

Volgens Timmermans kan de CDA-fractie er niet omheen dat premier Balkenende een grote fout heeft gemaakt. Van Dijk en zijn Europese CDA-collega Camiel Eurlings hielden het erop dat ze niet gelukkig waren met de gekozen constructie.

Ze vinden dat kandidaatlanden eerst aan de criteria moeten voldoen en dat daarna pas een datum voor toetreding moet worden geprikt. Dat is eerder in het toetredingsproces niet gebeurd bij Roemenië en Bulgarije.

Zorgpunten

De VVD en PvdA waren voor de toelating van de twee voormalige Oostbloklanden. Overigens was de PvdA-fractie in het Europees Parlement juist weer tegen de toetreding van de beide landen.

Oppositie

De linkse oppositie wreef Balkenende in dat hij geen overtuigende en actieve houding heeft om de Nederlandse burgers bij Europa te betrekken. De PvdA meent dat Nederland, na de afwijzing van de Europese Grondwet anderhalf jaar terug, aan de kant staat in Brussel. "Dat is voor het eerst in twintig jaar. En dat is de premier aan te rekenen", zei Timmermans.

Ook is de PvdA'er zeer bezorgd om de ontwikkelingen in Rusland, dat een nauwere relatie krijgt met de EU. Timmermans wees erop dat de moord op de journaliste Anna Politkovskaja nog eens aantoont dat het Rusland van president Poetin steeds verder beperkt wordt. Hij vindt dat de EU bij Rusland de fundamentele waarden moet benadrukken van persvrijheid, mensenrechten en een pluriforme samenleving.

Bot

Landen die lid willen worden van de Europese Unie, moeten eerst aan alle criteria voldoen. Pas daarna kan een datum geprikt worden voor de daadwerkelijke toetreding. Dat is de volgorde die Nederland voortaan wil aanhouden bij nieuwe kandidaten, zei minister Ben Bot (Buitenlandse Zaken) dinsdag tijdens het jaarlijkse debat over de staat van de Europese Unie.

"Tijdstippen moeten niet centraal staan maar de kwaliteit en de duurzaamheid." Op die manier houden burgers volgens hem vertrouwen in de uitbreiding van de EU. De bewindsman reageerde daarmee op de zorgen over de toetreding van Roemenië en Bulgarije in januari 2007 terwijl die nog niet voldoen aan alle zogeheten Kopenhagen-criteria.