NOORDWIJK - Een allochtoon is geen allochtoon, maar een bicultureel. Tenminste, als het aan De Baak ligt, het opleidingscentrum van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Het woord bicultureel moet de positieve tegenhanger van het woord allochtoon worden.

"Bicultureel ben je als je je hebt verrijkt met minstens één andere cultuur", aldus De Baak dinsdag. Het opleidingscentrum wil dat 'biculturele inspirators', oftewel succesvolle allochtonen, jongeren uit minderheidsgroepen stimuleren om hogerop te komen.

De Baak is niet de eerste die een poging doet om de term allochtoon te wissen. Vorig jaar drongen enkele fracties in de Tweede Kamer er bij het kabinet op aan om het begrip te schrappen, omdat het een negatieve betekenis zou hebben. Het kabinet liet echter weten het woord te blijven gebruiken.

Gastarbeiders

In het gewone spraakgebruik zijn de afgelopen veertig jaar verschillende benamingen gebruikt om migranten aan te duiden, zoals gastarbeiders, buitenlanders, immigranten, medelanders en nieuwe Nederlanders. In de jaren tachtig gebruikte de overheid nog vooral de term etnische minderheden. Vanaf het begin van de jaren negentig raakte het begrip allochtonen steeds meer ingeburgerd.