AMSTERDAM - De politie in Amsterdam heeft maandag 32 minderjarigen aangehouden in verband met fraude van overschrijvingskaarten.

De jongeren werden geronseld door volwassen fraudeurs. Tegen betaling gaven ze hun pinpas en pincode af, zodat de fraudeurs de beschikking kregen over hun banknummers. Op deze bankrekeningen werd vervolgens geld gezet dat door vervalsingen van gestolen overschrijvingskaarten verkregen was. In totaal is op deze manier 420.000 gulden weggezet.

De minderjarigen, in de leeftijd van veertien tot achttien jaar, worden verdacht van medepleging van een fraudedelict. Hierdoor kunnen ze op een zwarte lijst worden geplaatst waardoor het later moeilijk voor hen zou kunnen zijn een rekening te openen bij een bank op een hypotheek af te sluiten.

De jongeren werden veelal geronseld op schoolpleinen en in disco's. Ze gaven hun pinpas af tegen een vergoeding van enkele honderden guldens. Dit geld was ook van fraude afkomstig. De minderjarigen worden verdacht van heling van geld dat van misdrijf afkomstig is. Ook kunnen ze worden vervolgd voor het medeplegen van fraude, oplichting en valsheid in geschrifte.

De politie vermoedt dat veel jongeren uit naïviteit handelden. Hun ouders worden ingelicht over de eventuele gevolgen. Volgend jaar start de politie op de middelbare scholen een project om de jeugd voor dergelijk praktijken te waarschuwen.