NEW YORK - De VN-Veiligheidsraad heeft maandag de 62-jarige Zuid-Koreaan Ban Ki-Moon aanbevolen als opvolger van de huidige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, wiens mandaat 31 december afloopt.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Met de raad achter zich kan de Zuid-Koreaanse carrièrediplomaat en huidig minister van Buitenlandse Zaken erop rekenen dat hij mogelijk van de week nog door de Algemene Vergadering tot nieuwe VN-chef wordt benoemd. De vergadering heeft praktisch geen alternatief en heeft dergelijke aanbevelingen van de Veiligheidsraad tot nu toe altijd opgevolgd.

In het proces met geheime proefstemmingen en diplomatieke onderhandelingen zijn de overige kandidaten voor de post afgevallen. Kandidaten uit Afghanistan, India, Jordanië, Letland, Sri Lanka en Thailand lieten de afgelopen dagen weten geen kandidaat meer te zijn toen bleek dat ze onvoldoende steun genoten.

De Algemene Vergadering waarin de 192 lidstaten zitting hebben, zal daarom naar verwachting binnenkort instemmen met Ban Ki-Moon als nieuwe chef. Hij wordt dan in eerste instantie gekozen voor een ambtstermijn van vijf jaar. Ban Ki-Moon wordt de eerste Aziaat die deze post bekleedt sinds de Birmaanse VN-chef U Thant die de functie van 1961 tot 1971 bekleedde.