NEW YORK - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt maandagmiddag in spoedzitting bijeen om te praten over de kernproef die Noord-Korea eerder op de dag heeft gehouden.

De Britse premier Tony Blair heeft de Veiligheidsraad vanuit Londen opgeroepen actie te ondernemen. Hij sprak via zijn woordvoerder van een onverantwoordelijke daad.

Het hoofd van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA), Mohammed el-Baradei noemde de Noord-Koreaanse nucleaire test een "ernstige bedreiging voor de veiligheid in de wereld".

Terugval

Het verbreken van een de facto moratorium op atoomproeven - Pakistan was acht jaar geleden het laatste land dat een nucleaire test hield - en het feit dat er opnieuw een land is dat over nucleaire wapens beschikt, is een "duidelijke terugval" voor het internationale streven naar nucleaire ontwapening, aldus de directeur van de 'atoomwaakhond' van de Verenigde Naties.

El-Baradei wees op het belang van een wereldwijd wettelijk verbod op atoomproeven en riep in een verklaring verder op tot onderhandelingen. "Hervatting van de dialoog tussen alle betrokken partijen is onontbeerlijk en urgent" aldus el-Baradei.