DEN HAAG - Minister Maria van der Hoeven (Onderwijs) wil dat alle leerlingen aan het einde van de basisschool een eindtoets doen. Van der Hoeven heeft dat maandag geschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

De Onderwijsinspectie constateerde begin dit jaar dat sommige basisscholen een aantal leerlingen niet laat meedoen aan de Citotoets. Uit vervolgonderzoek blijkt dat 5 procent van de leerlingen uit groep 8 geen eindtoets doet.

Voor deze leerlingen kan een speciale toets (zogenoemde niveautoets) een alternatief zijn. Met een verplichte eindtoets voor taal en rekenen voor alle leerlingen in groep 8 kan de basiskwaliteit van alle scholen worden vergeleken, aldus de minister. Het hoeft niet een Citotoets te zijn. Op zijn vroegst zou in februari 2008 de eerste verplichte eindtoets worden afgenomen, stelt de minister.

Ruim 80 procent van de scholen gebruikt een Cito-eindtoets en 15 procent van de scholen doet een andere. 5 Procent van de leerlingen uit de hoogste klas doet niet mee aan een eindtoets, terwijl de overige van die school dat wel doen.

Voorlichting

Van der Hoeven wil dat het Cito nog dit jaar extra voorlichting geeft over de eindtoets. Ook worden de scholen gewezen op het bestaan van de niveautoets voor zwakke leerlingen. Zo kunnen alle leerlingen nu al meedoen aan een toets.