DEN HAAG - Automobilisten willen meer informatie over wegwerkzaamheden en files. Bij wegwerkzaamheden heeft men geen moeite met een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Maar dan moet er ook echt gewerkt worden. Als de werkzaamheden stilliggen willen de automobilisten 90 kilometer kunnen rijden.

Dat blijkt uit een onderzoek van de ANWB, die de resultaten maandag bekend maakte. In mei hielden 45 ANWB-leden dagboekjes bij over hun ritten over de A1 (Deventer-Apeldoorn) en de A6 (Almere-Lelystad). Op deze trajecten werd toen aan de weg gewerkt.

De forenzen letten onder meer op de snelheid, informatievoorziening, verkeersborden en verkeersgedrag van medeweggebruikers.

Klagen

Volgens verkeerskundige Ton Hendriks, coördinator van het onderzoek, klagen alle deelnemers over gebrekkige informatievoorziening. "Mensen willen best langzamer rijden als er wordt gewerkt aan de weg. Maar dan moet er ook écht worden gewerkt.

Ze vinden het belachelijk als ze opeens 70 kilometer per uur moeten rijden op een driebaans snelweg, terwijl er helemaal niet wordt gewerkt aan de weg. De geloofwaardigheid van zo'n maatregel komt dan in het geding."

Afspraken

De problemen met de informatievoorziening zijn volgens Hendriks eenvoudig op te lossen. "Het gaat nu vaak mis omdat de opdrachtgever en de aannemer geen harde afspraken maken over de informatie aan weggebruikers, of omdat ze zich niet houden aan de afspraken.

Het gebeurt nog te vaak dat aannemers de '70-borden' niet weghalen als ze de werkzaamheden staken. Men vergeet het, of heeft geen zin de extra inspanning om die borden te verwijderen, te plegen. Aan dit soort praktijken moet snel een einde komen."

Aanbevelingen

De ANWB heeft de rapportage inmiddels doorgestuurd naar de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat en aan de regiodirecties van de wegbeheerder. Hendriks hoopt dat Rijkswaterstaat snel aan de slag gaat met de aanbevelingen.

"De informatievoorziening via internet en regionale en lokale media kan ook nog veel beter", aldus Hendriks. "In de aanloop naar werkzaamheden doet Rijkswaterstaat het prima, maar in het vervolg gaat het mis. Websites over werkzaamheden worden niet meer bijgewerkt aan veranderde omstandigheden. En media ontvangen geen persberichten en advertenties meer. Zo'n manier van werken is niet meer van deze tijd."