AMSTERDAM - Het aantal veroordeelde stalkers is sinds de invoering van de Wet Belaging in 2000 sterk gestegen. In de afgelopen vijf jaar kwamen in totaal 1811 mensen die anderen hinderlijk hebben achtervolgd of lastigvielen voor de rechter.

In 2001 verschenen er nog 121 stalking-zaken voor de rechter. In 2005 wordt het aantal op 650 geschat. Onderzoekster Marijke Malsch van het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) bevestigde de cijfers die zaterdag in het Nederlands Dagblad werden gepubliceerd.

Volgens Malsch is de stijging te verklaren door het feit dat politie en slachtoffers steeds beter bekend raken met de nieuwe wet.