ROTTERDAM - Een nieuwe snelweg, evenwijdig aan de A2, door het Groene Hart komt er niet. Minister Cees Veerman (Landbouw) heeft vrijdag zulke plannen van bestuurders uit de regio Utrecht resoluut van tafel geveegd. "Dat soort schetsen moet je uitwieden voor ze groter worden."

De regio oppert de aanleg van de A21/2, die begint bij Breukelen en via Harmelen en Lexmond loopt naar Everdingen, om de verkeersdrukte rond Utrecht te verminderen.

Het plan staat in een studie naar de bereikbaarheid van de regio na 2020, die een maand geleden aan verkeersminister Karla Peijs werd aangeboden. De A2 zou op termijn, ondanks plannen voor een ingrijpende verbreding, volgens sommige doorrekeningen over vijftien jaar alweer vollopen.

Veerman is in het kabinet coördinerend minister voor het Groene Hart. Een nieuwe snelweg past niet in de kabinetsplannen voor de grenzen van het gebied, die zijn vastgelegd in de Nota Ruimte. "Grenzen zijn grenzen. Daarbij past geen nieuwe grootschalige infrastructuur. Dat zou een aanslag betekenen op de uitgangspunten van de nota", liet Veerman via een woordvoerder weten.

Handtekeningen

De minister was vrijdag te gast op een bijeenkomst in Rotterdam over wonen in en om het Groene Hart. Hij nam er 40.000 handtekeningen in ontvangst voor een betere bescherming van het Groene Hart. De handtekeningen zijn verzameld door Milieudefensie, die tegen de nieuwe weg is en tegen extra woningbouw, tenzij bedoeld voor de behoefte van bewoners van het gebied.