DEN HAAG - Nog maar één op de vijf Nederlanders mag in 2010 roken. Nu is dat 28 procent. Het percentage 16-jarige jongeren dat alcohol drinkt moet in 2020 zijn teruggedrongen naar het niveau van 1992. Ook het drankprobleem van volwassenen moet worden teruggedrongen.

Dat staat in de preventienota met plannen voor de periode 2007-2010 van minister Hans Hoogervorst (Volksgezondheid), waar het kabinet vrijdag mee instemde. Het is de bedoeling dat de gemeenten deze doelen bereiken. Zij krijgen daarvoor de komende drie jaar in totaal 4,6 miljoen euro extra.

Overgewicht

Behalve alcohol en roken, zijn diabetes, overgewicht en depressie speerpunten in de beleidsplannen voor de komende jaren. Volgens de minister moet het aantal mensen toenemen dat hulp krijgt om een depressie te voorkomen. Op dit moment gebeurt dat bij ongeveer 4000 mensen.

Door de vergrijzing en de stijging van de zorgkosten is preventie weer een onderwerp dat na een lange periode van verwaarlozing weer de politieke agenda staat. De verwachting is dat preventie de komende jaren een grotere rol zal spelen.