DEN HAAG - Het door premier Jan Peter Balkenende aangedragen thema 'normen en waarden' heeft in de afgelopen jaren geleid tot veertig specifieke acties. Voor een dergelijk nieuw thema, dat versnipperd over allerlei departementen uitwerking krijgt, is op het punt van agendering en concretisering veel bereikt.

Dit staat in een stuk dat is opgesteld door het ministerie van Algemene Zaken, en dat maandag besproken is door de ministers die erbij betrokken zijn. RTL Nieuws wist er de hand op te leggen. In een volgende regeerperiode zou een dergelijk thema nog meer onderdeel moeten zijn van de missie van het kabinet als geheel, aldus de notitie "Bij vier jaar normen en waarden".

Tot de veertig "specifieke acties" worden uiteenlopende maatregelen gerekend, zoals sociale veiligheid in de trein, een project om in gemeenten samenwerking in de buurt te versterken via sport en verplichte ondersteuning bij opvoeding.

Solidariteit

In de notitie wordt ook gewaarschuwd voor het "boemerangeffect" van het zo benadrukken van normen en waarden. Het was, in jaren dat het kabinet hard ingreep in sociale zekerheid en zorg, reden voor parlement, media en ook voor veel burgers om ook waarden als solidariteit aan de orde te stellen en het kabinetsbeleid hierop te beoordelen, aldus de notitie.

"Waarden en normen wordt hiermee een politiek instrument." De schrijvers vragen zich af of "dit boemerangeffect" in de toekomst voorkomen kan worden.