DORTMUND - Een 26-jarige Duitse vrouw uit Dortmund heeft bekend alle drie haar kinderen te hebben vermoord. Volgens een persbericht van de Duitse politie gebeurde dat in 2001 en 2004. Alle drie de kinderen zijn door verstikking met een kussen om het leven gebracht.

De jonge vrouw huwde in 1999. In januari 2000 werd haar eerste kind, een zoon, geboren, In mei 2001 volgde de geboorte van een dochter. Tijdens de zwangerschap van haar tweede kind liep haar huwelijk op de klippen. In juli 2001 overleed haar dochter en enkele maanden later haar zoon. Justitie deed in beide gevallen onderzoek, maar vond geen aanwijzingen voor een moord of een andere geweldsdaad.

Met haar nieuwe vriend kreeg de vrouw in 2002 haar derde kind, een zoon. Nadat ook deze relatie fout was gelopen, kwam het bericht over een derde overleden kind in april 2004. Justitie en politie vertrouwden de zaak nog steeds niet, maar ook ditmaal werd er geen enkel bewijs gevonden voor moord.

In de loop van dit jaar kreeg de politie een tip over opmerkingen die de vrouw zou hebben gemaakt tegenover bekenden. Ze zou gesproken hebben over verstikking van haar kroost. De politie pakte haar op en de vrouw bekende. Ze kon geen verklaring geven voor haar daden.