AMSTERDAM - Minister voor Vreemdelingenzaken Rita Verdonk (VVD) heeft Tweede Kamerlid Naïma Azough (GroenLinks) woensdag tijdens een debat over het Nederlanderschap persoonlijk de mantel uitgeveegd over haar dubbele nationaliteit. In het debat liet Azough zien dat zij niet alleen een Nederlands paspoort heeft, maar ook een Marokkaans identiteitsbewijs.

"Het geeft geen pas dat u hier als Nederlandse parlementariër zomaar met twee paspoorten staat te zwaaien", beet Verdonk het Kamerlid tijdens een debat over een aanpassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap toe. "Waarom geeft u niet het goede voorbeeld. Ik begrijp niet dat u niet zegt: ik vind Nederland nu het belangrijkst."

Verdonk wil dat buitenlanders die tot Nederlander genaturaliseerd worden, hun oude nationaliteit zo veel mogelijk opgeven. Die zou hun integratie in de weg staan. Alleen voor mensen die afkomstig zijn uit de 17 landen waar burgers hun nationaliteit volgens de grondwet niet kunnen opgeven, geldt de regel niet.

Dit ben ik

Azough is fel tegenstander van de maatregel. Aan het begin van haar betoog pakte zij haar twee passen en zei: "Dit ben ik." Het Kamerlid wilde met de actie aantonen dat zij zich niet meer of minder Nederlander voelt omdat zij ook een Marokkaans paspoort heeft. "Dat zegt niets over mijn Nederlanderschap", zei ze tegen Verdonk.

PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem ergerde zich aan de uitval van Verdonk. "Het geeft geen pas dat u een Nederlandse parlementariër de maat meet en vraagt of zij hier wel voldoende geworteld is."

Wens

Verder kwam Verdonk in het debat tegemoet aan de wens van een meerderheid in de Tweede Kamer inzake kinderen die voor 1985 zijn geboren uit een Nederlandse moeder en een buitenlandse vader. Deze kunnen nu alsnog de Nederlandse nationaliteit krijgen.

Tot 1985 konden alleen Nederlandse vaders het Nederlanderschap aan hun kinderen overdragen. Kinderen uit een gemengd huwelijk waarin de moeder Nederlandse was, konden geen Nederlander worden.

Tussen 1985 en 1988 was er een overgangsregeling op grond waarvan gedupeerden alsnog voor het Nederlanderschap konden opteren. Volgens de meeste fracties is daar destijds echter te weinig bekendheid aan gegeven, waardoor velen er geen gebruik van hebben gemaakt.