DEN HAAG - De 80-kilometerzones in combinatie met trajectcontrole rond de vier grote steden blijven in stand, ondanks de toegenomen filedruk. De grotere druk wordt met extra maatregelen zoals belijning en bebording aangepakt.

Alleen op de A12 bij Voorburg gaat de snelheid op termijn terug naar 100 kilometer, maar ook daar blijft trajectcontrole nu en straks gelden, kondigde dinsdag een woordvoerster van minister Karla Peijs (Verkeer) aan.

De bewindsvrouw stelde onlangs de gemeente Leidschendam-Voorburg voor de permanente snelheidscontrole op dat punt op de A12 op te heffen. In goed overleg met landelijk verkeersofficier van justitie Koos Spee is besloten die te handhaven, aldus de woordvoerster. Dat beaamde een woordvoerder van Spee.

Boetes

Afgesproken is dat meer bekendheid zal worden gegeven aan het feit dat er pas boetes worden opgelegd als er gemiddeld 87 kilometer of meer wordt gereden. Bij het bepalen van de boete wordt standaard een correctie van 3 kilometer toegepast. "Dat betekent dat de weggebruiker op de 80 kilometerzones voor de doorstroming wel mag versnellen", aldus de woordvoerster.

De zones over een afstand van bij elkaar 25 kilometer werden 1 november vorig jaar ingesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren. Voorwaarde was wel dat de verkeersveiligheid niet verslechtert, de geluidsoverlast vermindert en de doorstroming gelijkmatig is. Uit het onderzoek blijkt dat er per locatie verschillende resultaten zijn. "Daarom is maatwerk nodig", schrijft minister Peijs aan de Tweede Kamer.

Maatregelen

Bij Voorburg is de lucht schoner, maar namen de files toe. Daarom wil Peijs weer naar een maximumsnelheid van 100 kilometer, naast betere belijning en bebording bij bijvoorbeeld uitvoegstroken. De geluidsoverlast als gevolg daarvan wil ze met maatregelen bestrijden. Daarvoor is onderzoek nodig. "Dat kost tijd, minimaal 1,5 jaar", aldus de woordvoerster.

Bij Utrecht zijn er extra files, maar dat komt niet door de zone. De problemen worden aangepakt door verbreding van de A2 en verbetering van het knelpunt bij Bunnik. Bij Rotterdam ten slotte zal de toegenomen filedruk met een al voorgenomen spitsstrook, belijning en bebording worden aangepakt. In Amsterdam pakte de zone in alle opzichten goed uit.

Filedruk

Overigens is de filedruk op de 80-kilometertrajecten sterker dan landelijk gezien aan het toenemen, maar dat is ingecalculeerd in de plannen, stelde de woordvoerster.

Volgens cijfers van de VerkeersInformatieDienst (VID) steeg de filedruk over de eerste negen maanden op de 80-kilometerzones bijna 19,6 procent ten opzichte van dezelfde periode van 2005, vergeleken met landelijk 8,2 procent. Over het afgelopen derde kwartaal beliep de stijging 15 procent tegen 0,2 procent landelijk.

Maximumsnelheid

VID-woordvoerder Patrick Potgraven kijkt zeer op van de plannen op wegdelen met trajectcontrole waarboven borden van 80 km hangen, hier en daar een hogere snelheid toe te laten. "80 Kilometer is 80 kilometer. Als ze willen dat je harder rijdt, moet je de borden weghalen. Er is wat mij betreft maar één maximumsnelheid."