UTRECHT - De nazorg voor patiënten die uit een ziekenhuis zijn ontslagen, is niet goed geregeld. Dat stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg in haar jaarlijkse rapport de Staat van de Gezondheidszorg, dat dinsdag is gepubliceerd. De zorg voor patiënten is veel te verkokerd en dat brengt allerlei ernstige risico's met zich mee. Bovendien is het lastig voor hen om hun recht te halen.

Patiënten worden tegenwoordig steeds sneller na een ziekenhuisbehandeling naar huis gestuurd. Maar een op de drie patiënten hoort niet wat hij of zij moet doen in geval van nood of wanneer het nodig is om contact op te nemen met de huisarts. Andere patiënten krijgen helemaal geen instructies mee. Dat brengt het risico met zich mee dat patiënten onnodig doormodderen met klachten, of niet goed op signalen reageren.

Adviezen

Patiënten krijgen ook vaak tegenstrijdige adviezen van verschillende hulpverleners. Dat is niet alleen risicovol, het leidt ook tot onnodige onzekerheid bij patiënten.

Drie jaar geleden constateerde de inspectie al dat de samenwerking en de afspraken van huisartsen, specialisten, apothekers en thuiszorg voor chronisch zieken te wensen overliet. Sindsdien is die zogenoemde ketenzorg niet wezenlijk verbeterd, vertelt hoofdinspecteur Jenneke van Veen in een toelichting.

Ziekenhuizen

Volgens haar hadden ziekenhuizen ook beter op de nieuwe ontwikkelingen kunnen inspelen. Maar dat is niet gebeurd. Patiënten weten niet wie ze waarop kunnen aanspreken en ook het tuchtrecht is niet op ketenzorg aangepast.

Volgens Van Veen is het met de rechten van patiënten verder op papier wel goed geregeld, maar blijkt er in de praktijk veel aan te schorten. Zo is het voor patiënten nog veel te moeilijk om hun recht op verantwoorde zorg te halen. Bovendien is vaak ook nog niet vastgesteld wat die verantwoorde zorg is. Aan de norm voor verantwoorde zorg wordt wel gewerkt.

Klachten

Patiënten weten vaak ook niet goed wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende klachtenprocedures. De inspectie verwijst zelf mensen bijna altijd eerst naar de klachtencommissie van de instelling. Maar uit het onderzoek blijkt dat deze nog steeds niet altijd onafhankelijk zijn.

Patiënten zijn er ook vaak niet van op de hoogte dat een zaak bij de tuchtrechter minimaal acht maanden duurt, terwijl dit voor een verpleeghuisbewoner vervelende spanningen met zijn hulpverleners kan opleveren. Verpleeghuisbewoners zijn erg afhankelijk van hun hulpverleners en dat maakt de drempel om te klagen erg hoog. Uit het rapport blijkt verder dat patiënten zelden gelijk krijgen van een tuchtrechter. De inspectie vindt dat onderzocht moet worden hoe dat komt.

Zelfs als een klacht gegrond is verklaard, blijken patiënten ontevreden, omdat ze niet merken wat de instelling met hun klacht doet. Ook bieden hulpverleners en instellingen zelden excuses aan als de klacht gegrond is verklaard. Vaak is afhandelen van een klacht met een onafhankelijke bemiddelaar en een hulpverlener die open kan communiceren voor alle partijen veel bevredigender, stelt de inspectie.