DEN HAAG - Nederland moet een aparte minister krijgen om de bureaucratie te lijf te gaan. Dat zegt de Nationale Conventie in haar nog geheime eindrapport 'Hart voor de publieke zaak' waar het blad Intermediair de hand op heeft weten te leggen.

In het rapport wordt verder gepleit voor een uitbreiding van de bevoegdheden van de minister-president en een beperking van de invloed van de koningin bij kabinetsformaties. Ook moeten politieke partijen meer subsidie krijgen en wil de conventie dat jongeren verplicht worden een maatschappelijke stage te volgen

De commissie werd in 2005 ingesteld door toenmalig minister van Bestuurlijke vernieuwing Alexander Pechtold (D66). Het doel van de commissie was het geslonken vertrouwen tussen burger en politiek te herstellen. Het rapport wordt donderdag aangeboden aan minister van Bestuurlijke vernieuwingen Atzo Nicolaï (VVD).