AMSTERDAM - Terwijl CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen een toespraak afstak waarin hij vooral de PvdA ervan langs gaf, slaagden activisten van Greenpeace erin luid applaus van de zaal te krijgen. De jongemannen liet een groot spandoek zakken met de tekst: Het CDA kiest voor 240.000 jaar kernafval. Voor zover bekend zijn vier mensen door de politie afgevoerd.


Foto: Floren van Olden | Actievoerders laten een groot spandoek zakken

Verhagen merkte op dat er iets achter hem gebeurde, maar ging vervolgens onverstoord door met zijn speech. Maar de aandacht van de zaal CDA-congresgangers was duidelijk weg. Achter de schermen probeerden mensen van de organisatie de activisten en het spandoek te bereiken, maar ze konden niet de juiste deuren openen. Binnen liet een jonge activist zich als alpinist aan een touw afglijden.

Na lang aandringen van onder meer partijvoorzitter Marja van Bijsterveldt kwam de jongeman naar beneden. Zij vertelde dat het verkiezingscongres juist had besloten kernenergie niet als permanente oplossing te zien, maar als "overgangsoptie".