ROTTERDAM - Bijna de helft van de eerstejaars pabostudenten is gezakt voor de rekentoets die dit jaar is ingevoerd. Dat blijkt uit eigen onderzoek van het AD, dat de krant zaterdag publiceerde. Van de 2400 leerlingen die de toets tot nu toe maakten, slaagde 51,6 procent.

Begin januari bleek uit onderzoek van de Cito-groep dat ruim de helft van de studenten van de pabo's slechter rekent dan de beste leerlingen in groep acht van het basisonderwijs. Daarom maakten minister Maria van der Hoeven van Onderwijs en de HBO-Raad later die maand afspraken om het rekenproblemen aan te pakken. Alle pabo's zegden toe eerstejaars op hun rekencapaciteiten te gaan testen.

Uit een steekproef bleek dat van de vierhonderd pabostudenten van de Hogeschool Rotterdam die deze week de toets aflegden, niet meer dan een derde is geslaagd. Onderwijsmanager Lia Lugthart vindt dat resultaat niet opmerkelijk. De studenten is vooraf gezegd dat de toets een diagnose stelt.

Leerlingen die een voldoende halen, hoeven de rest van het jaar hun rekenvaardigheid niet bij te spijkeren. Degenen die door het ijs zakten, weten nu in welke onderdelen ze slecht zijn en kunnen daaraan de rest van het jaar werken.

Herkansingen

Wie zakt voor de toets krijgt twee herkansingen. Slaagt de leerling er dan nog niet in een voldoende te halen, dan moet hij of zij het eerste jaar overdoen.

Overigens blijkt uit het AD-onderzoek dat bijna de helft van de pabo's er niet in is geslaagd de toets voor de afgesproken datum van 1 oktober af te nemen. Sommige hebben bewust voor een latere datum gekozen, omdat ze de leerlingen goed wilden voorbereiden.

Prematuur

Voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-Raad noemt het onderzoek van het AD "prematuur", omdat veel pabo's de toets nog moeten afnemen. Bovendien kunnen studenten die niet slagen, nog twee keer een herkansing afleggen.

Als echter blijkt dat ongeveer de helft van alle eerstejaars pabostudenten door een gebrek aan rekenvaardigheid het tweede jaar niet haalt, hebben het voortgezet onderwijs en het mbo, waaruit de pabo's hun studenten halen, "een groot probleem". Die kunnen dan kennelijk niet waarborgen dat hun studenten voldoende kennis van rekenen hebben. De HBO-Raad heeft er dit jaar tevergeefs tegen geprotesteerd dat wiskunde niet langer verplicht is in het Cultuur & Maatschappij-profiel op de havo. Juist jongeren met dat profiel kiezen vaak voor de pabo.