DEN HAAG - Nederland is sinds 2002 veiliger geworden. Het aantal geweldsmisdrijven daalde in de afgelopen jaren met 10,8 procent en het aantal vermogensdelicten met 9,3 procent. Dat meldden de ministers Johan Remkes (Binnenlandse Zaken) en Ernst Hirsch Ballin (Justitie) vrijdag na afloop van de wekelijkse ministerraad.

De ministers stellen dat ze op schema liggen met het veiligheidsprogramma 'Naar een Veiliger samenleving'. Dit programma moet in 2010 in heel Nederland leiden tot een afname van de criminaliteit en overlast met 20 tot 25 procent in vergelijking met 2002.

Voor de grote steden gelden nog wat scherpere doelen. De landelijke doelstelling moet in vijftig achterstandswijken in de 31 grootste steden al dit jaar worden gehaald. Op het moment beschikken de ministers over onderzoeksgegevens van achttien wijken in negen steden. Het aantal slachtoffers van geweldsmisdrijven is daar met ruim een kwart gedaald. Vermogensdelicten zoals straatdiefstal namen nog sterker af, met 32 procent.

Bedrijven

Bedrijven krijgen ook steeds minder vaak te maken met criminelen. Zo daalde het aantal overvallen in het eerste half jaar van 2006 met 12 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2005. In de eerste zes maanden van dit jaar werd 952 keer een overval gepleegd. Vorig jaar waren dat er nog 1082.

Volgens Hirsch Ballin en Remkes zet de dalende trend wat betreft de criminaliteit dit jaar door. Dat zou blijken uit de Veiligheidsmonitor 2006. De bewindslieden plaatsen een kanttekening bij de cijfers voor overlast en verloedering. De afgelopen jaren was ook op dit vlak sprake van een positieve tendens, maar dit jaar is sprake van stabilisatie, waar de ministers juist mikken op een verdere afname.

De dalende criminaliteitscijfers hebben een positief effect op het veiligheidsgevoel van de bevolking. Het percentage burgers dat zich wel eens onveilig voelt, is tussen 2002 en 2005 gedaald van 30,8 naar 24 procent.