DEN HAAG - De kwetsbaarste groepen in de samenleving profiteren het meest van de opleving van de Nederlandse economie. De aantrekkende werkgelegenheid zorgt voor een verbetering van de positie van jongeren, langdurig werklozen en allochtonen.

Premier Jan Peter Balkenende heeft dat donderdag gezegd tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer.

Hij noemde de kritiek van de oppositie dat het kabinet de afgelopen jaren vooral de lasten heeft gelegd bij de zwakste groepen in de samenleving "eenzijdig". "We hebben het nodige van burgers gevraagd, maar gezinnen en ouderen zijn zo veel mogelijk beschermd."

Veerkracht

De afgelopen jaren waren economisch zwaar, maar Balkenende heeft "veerkracht" in de samenleving gezien om problemen aan te pakken. Zo zijn de lonen gematigd, zijn er sociale akkoorden gesloten met werkgevers- en werknemersorganisaties en hebben de mensen in de zorg, het onderwijs en bij de politie de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd.

Nederland staat er inmiddels veel beter voor, aldus de premier. Er is een groter arbeidsaanbod en de lasten zijn lager. "Nederland loopt weer voorop in Europa."

Economie

Balkenende bestreed dat de Nederlandse economie later is aangetrokken dan in de andere Europese lidstaten, zoals PvdA-leider Wouter Bos woensdag betoogde. De economische groei is hoger dan in de andere landen.

Die "megaprestatie" is enerzijds veroorzaakt door de loonmatiging, waarvoor de premier de vakbonden en werkgeversorganisaties uitbundig prees, maar ook door de hervormingen van het kabinet bij onder meer bijstand, WAO en prepensioen.

Lonen

Volgens Balkenende zijn de problemen waarmee de Nederlandse economie de laatste jaren kampte voor een groot deel veroorzaakt in de periode van het tweede paarse kabinet. Nederland heeft zich toen "vierkant uit de markt geprijsd" doordat de lonen veel te sterk stegen.

"De economie is alleen in 2002 achtergebleven in het eurogebied", aldus de premier. Dat was het jaar waarin zijn eerste kabinet aantrad.