AMSTERDAM - Hard optreden tegen Marokkaanse jongeren die problemen veroorzaken heeft een averechts effect. De politie heeft te weinig oog voor de mogelijkheden die buurtbewoners met hun kennis en netwerken kunnen bieden. Dat concludeert onderzoeker Eric Bervoets van de Politieacademie in zijn proefschrift. Hij promoveert donderdag aan de Universiteit Twente.

Volgens de onderzoeker heeft hard optreden alleen op korte termijn effect. Op de lange termijn leidt het tot sociale spanningen en ongeregeldheden. Er zou een kloof ontstaan tussen de politie en de buurt.

Bervoets onderzocht hoe de politie in Gouda, Utrecht en Amsterdam de afgelopen jaren is omgegaan met Marokkaanse jongeren. De politie zou volgens hem steeds in het oog moeten houden dat juist in kwetsbare wijken sommige bewoners er ook belang bij hebben om actie te ondernemen tegen overlast door jongeren. De politie heeft daarom geen baat bij het creëren van een kloof.

Buurtvaders

De Marokkaanse buurtvaders en bewonersplatforms zijn volgens de promovendus goede voorbeelden. De politie heeft hun kennis, vertrouwen en steun nodig. Wijkagenten zouden zich tegenover probleemjongeren moeten opstellen als strenge, maar rechtvaardige huisvaders. Door de ene keer stevig en de volgende keer 'soft' op te treden geeft de politie volgens Bervoets verwarrende signalen af.