WINSCHOTEN - Winschoten stelt als eerste gemeente in Nederland definitief een verbod in op circussen die gebruik maken van wilde en exotische dieren als leeuwen, tijgers en olifanten. Dat heeft de gemeenteraad woensdagavond besloten. De circussen zijn voortaan niet meer welkom binnen de gemeente.

De drijvende kracht achter het verbod is Stichting AAP, die in coalitie met Wilde Dieren De Tent Uit, campagne voert tegen het gebruik van wilde dieren in circussen. De organisatie zocht eerst contact met Groningen, maar deze gemeente weigerde mee te werken. De stichting ging vervolgens op zoek naar een andere 'linkse' gemeente en koos uiteindelijk voor Winschoten.

Eind vorig jaar besloot de gemeenteraad van Winschoten circussen te weren, maar een verbod bleek toen juridisch onhaalbaar. De gemeente wilde de regeling rechtsreeks opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), maar dat is niet toegestaan.

Oplossing

Winschoten heeft nu echter een oplossing gevonden, door het verbod als weigeringsgrond te formuleren in het evenementenbeleid van de gemeente. Daarnaast is in het beleid van de gemeente opgenomen dat het gebruik van wilde dieren in circussen in strijd is met het dierenwelzijn.

De woordvoerder van Wilde Dieren De Tent Uit spreekt van een "geweldige overwinning". Volgens hem hanteren tientallen gemeenten in andere Europese landen al verboden op het gebruik van wilde dieren in circussen.

In België stelden al 85 gemeenten een verbod in en Oostenrijk kent sinds januari 2005 een nationaal verbod. Ook de gemeente Amsterdam werkt momenteel aan een voorstel dat circussen met wilde dieren zal weren uit de gemeente.