BRUSSEL - De Belgische kabinetscrisis is voorbij. De ruziënde Vlaamse liberalen (VLD) en de Waalse socialisten (PS) hebben woensdag hun geschil over de vervroegde vrijlating van zware criminelen bijgelegd.

Kern van het bereikte akkoord is dat een slachtoffer van een zware misdaad, of zijn familie, inspraak krijgt bij de voorlopige vrijlating van zware criminelen. Dat vertraagt procedures dusdanig dat er voor 1 januari geen zware misdadigers meer vervroegd vrijkomen, de uitdrukkelijke wens van de VLD. Vanaf dat moment beslissen de zogenoemde strafuitvoeringsrechtbanken.

Met het akkoord komt een einde aan twee weken van spanningen tussen de VLD van premier Guy Verhofstadt en de PS van vicepremier en minister van Justitie Laurette Onkelinx. Verhofstadt zei woensdag na het crisisberaad: "Het vertrouwen van alle partners in alle leden van de regering is weer hersteld." Hij zei bovendien dat Onkelinx - de kop van Jut bij de liberalen - niets te verwijten viel, omdat ze de huidige wetgeving heeft nageleefd.

Begroting

De besprekingen tussen de regeringspartijen over de begroting voor 2007, vorige week opgeschort vanwege de crisis, worden nu hervat. Verhofstadt hoopt de begroting op 10 oktober te kunnen presenteren.

De spanningen tussen VLD en PS laaiden vorige week op. De VLD ergerde zich aan de reeks incidenten de afgelopen maanden op het beleidsterrein van Onkelinx. De PS beschuldigde de VLD ervan te lijden aan "verkiezingskoorts" in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 8 oktober.

Ontsnappingen

Feit was wel dát er incidenten waren bij justitie in België. Zo ontsnapten 28 gedetineerden uit de gevangenis van Dendermonde. Ook was er verontwaardiging omdat de hoofdverdachte van de 'mp3-moord' op het station in Brussel tijdens zijn hechtenis een voetbalwedstrijd mocht bezoeken. Daarna ontstond er een rel omdat de uitgewezen Kosovaarse crimineel Viktor Hoxha toch weer in Antwerpen zou zijn gesignaleerd. Ook vorige week nog keerde een zware crimineel niet terug van zijn penitentiair verlof.

Na de affaire-Hoxha eiste de VLD dat Onkelinx geen zware misdadigers meer vervroegd zou vrijlaten. Zij weigerde dat toe te zeggen, waarna ook de partijvoorzitters zich mengden in het conflict.

Een gesprek afgelopen vrijdag tussen Verhofstadt en Onkelinx bracht geen oplossing. De ultieme poging onder leiding van Verhofstadt woensdagochtend bracht eindelijk soelaas en betekent dat de val van het Belgische kabinet is afgewend.