DEN HAAG - Minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) heeft de Tweede Kamer onvolledig geïnformeerd over de overdracht van de uitgezette asielzoeker Andrej Donorov aan Spanje. Dat stelde Tweede Kamerlid Klaas de Vries van de PvdA dinsdagavond in een debat met haar over de omstreden kwestie.

Kort nadat de schizofrene en suïcidale Donorov in augustus 2003 Nederland was uitgezet, pleegde hij zelfmoord in een hotel in Madrid. De Vries citeerde uit een rapport van het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Daaruit blijkt volgens hem dat de Spaanse autoriteiten helemaal niet tevreden waren over de overdracht door Nederland van Donorov, in tegenstelling tot wat Verdonk "de Kamer jarenlang heeft verzekerd".