DEN HAAG - Staatssecretaris Pieter van Geel van Milieu wil de weg banen voor meer kerncentrales. Hij zet zijn plannen door voor een voorstel over de voorwaarden waaronder een bedrijf een kerncentrale mag bouwen. De brief aan de Tweede Kamer gaat donderdag uit, kondigde dinsdag een woordvoerster van Van Geel aan.

Zo moet een centrale voorzien zijn van vier meter dik beton ter bescherming tegen terroristische aanslagen met vliegtuigen, en bestand zijn tegen explosies á la Tsjernobyl, bevestigde de woordvoerster berichtgeving door RTL Nieuws.

De energiebedrijven Delta en Essent, mede-eigenaren van de bestaande kerncentrale in het Zeeuwse Borssele, toonden eerder belangstelling om een nieuwe kerncentrale te exploiteren.

Halsema

GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema zal woensdag bij de algemene beschouwingen opheldering vragen aan premier Jan Peter Balkenende en CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen.

Plannen voor een tweede kerncentrale zijn volgens GroenLinks in strijd met de beloften van de premier dat zijn minderheidskabinet terughoudend zou zijn met nieuwe plannen. De bouw van een nieuwe kerncentrale "is en blijft immers maatschappelijk én politiek zeer omstreden".

Terughoudend

Een kabinet dat terughoudend regeert, bouwt geen kerncentrales, vindt ook PvdA-fractiewoordvoerder Diederik Samsom. Ook de SP is deze mening toegedaan. "Er moeten geen stappen worden genomen om de bouw van een nieuwe kerncentrale dichterbij te brengen. Dit minderheidskabinet zou geen onomkeerbare beslissingen nemen, zeker niet op omstreden dossiers", aldus SP-Kamerlid Krista van Velzen.

GroenLinks en PvdA zijn verklaard tegenstander van meer kerncentrales. Het CDA wijst kernenergie niet af. De VVD is ronduit voorstander.

"De overheid bouwt geen kerncentrale", reageert CDA-Kamerlid Liesbeth Spies. Van Geels voorstel ziet zij als onderdeel van de nieuwe kernenergiewet die al voorligt bij de Kamer. Die heeft als voordeel op de huidige wet, die nodig gemoderniseerd moest worden, "dat je als overheid aan de knoppen kunt draaien".

Volle agenda

Over de verdere behandeling van de wet voor de verkiezingen van 22 november vergadert de kamercommissie voor VROM volgende week. Het CDA zou dat best willen, "maar dat wordt praktisch lastig met een al barstensvolle agenda", aldus Spies.

Greenpeace

Greenpeace reageerde getergd, te meer daar dinsdag een voorstel voor het terugdraaien van de stop op subsidies op groene steun het niet haalde in de Kamer. "Als je inzet op schone energie, is een kerncentrale niet nodig", aldus een woordvoerster.

"Van Geel sorteert voor op de bouw van een kerncentrale. Hij wil kennelijk op het laatst scoren, is het niet met iets voor het milieu, dan met iets tegen het milieu", aldus directeur Mirjam de Rijk van Stichting Natuur en Milieu.