DEN HAAG - De overheid mag geen asielgezinnen met minderjarige kinderen meer in vreemdelingenbewaring opsluiten. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Diverse fracties zullen dinsdagavond tijdens een debat met minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) moties indienen om te voorkomen dat kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers nog langer in de cel terechtkomen.

De PvdA vindt dat ouders met minderjarige kinderen nooit meer in vreemdelingendetentie mogen worden geplaatst. In elk geval de SP, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie steunen dit voorstel van de grootste oppositiepartij. Het CDA meent ook dat kinderen niet in de vreemdelingencel thuis horen en pleit ervoor dat gezinnen met kleine kinderen in afwachting van hun uitzetting worden ondergebracht in terugkeercentra.

Pleeggezin

Wat de regeringspartij betreft is daarop echter een uitzondering. Als er indicaties zijn dat de ouders niet aan hun terugkeer willen meewerken en in de illegaliteit zullen belanden, moet het mogelijk blijven hen vast te zetten. In dat geval moeten de kinderen echter worden ondergebracht bij een pleeggezin, aldus het CDA.

De partij erkent verder dat ouders het recht hebben hun kinderen bij zich te houden in de cel, ondanks de alternatieven die er zijn. Als dat gebeurt, moet de overheid er wel voor zorgen dat de kinderen zoveel mogelijk buiten het detentiecentrum kunnen doorbrengen en onderwijs kunnen volgen.

Verdonk

Verdonk benadrukte in een reactie opnieuw dat ook zij liever geen kinderen in vreemdelingenbewaring plaatst. "Ik doe er al van alles aan dat dat niet hoeft", zei ze.

Volgens de VVD-bewindsvrouw is het echter niet helemaal te voorkomen, bijvoorbeeld als ouders hun kind niet elders willen laten opvangen. "Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders", zei Verdonk.

Ze paste haar beleid recent aan om te voorkomen dat asielgezinnen met minderjarige kinderen in de cel belanden.

Vertrekcentrum

Gezinnen die onder de oude Vreemdelingenwet (voor april 2001) asiel vroegen, konden na het verstrijken van de vertrektermijn van 28 dagen al terecht in een vertrekcentrum. Daar zijn meer en betere faciliteiten voor kinderen.

Gezinnen met kleine kinderen die onder de nieuwe wet ons land binnenkwamen, krijgen die mogelijkheid nu ook. Als ze zich tijdens de 28 dagen aantoonbaar hebben ingespannen om vrijwillig terug te keren, kunnen ze nog eens twaalf weken extra onderdak krijgen om een en ander te regelen.

Organisaties als de Raad van Kerken, Amnesty International, VluchtelingenWerk en Defence for Children roepen het kabinet al maandenlang op in principe geen kinderen meer in detentiecentra voor vreemdelingen te plaatsen.