DEN HAAG - De bewering van het kabinet dat het na vier jaar Balkenende beter gaat met Nederland, klopt niet. GroenLinks-leider Femke Halsema schrijft dat in het dinsdag verschenen boekje 'Vijftig stappen achteruit met Balkenende'.

Volgens GroenLinks gaat het op een groot aantal terreinen nog steeds slecht of zelfs slechter dan vier jaar terug. De jeugdwerkloosheid is hoog, de langdurige werkloosheid is fors gestegen, de armoede is toegenomen en de kloof tussen arm en rijk is gegroeid.

Ook de stelling dat Nederland economisch vooroploopt in Europa, is volgens Halsema in strijd met de feiten. Volgens haar is de groei in Nederland juist achtergebleven bij de andere EU-lidstaten.

Files

Verder is de bureaucratie toegenomen en het aantal files gegroeid, is de zorg verslechterd en is het aantal politieagenten sinds 2003 verminderd, zo staat in de GroenLinks-publicatie.

/LINK
Publicatie GroenLinks (pdf)