ZWOLLE - CDA-lijsttrekker Balkenende heeft nog steeds een voorkeur voor doorregeren met de VVD na de Tweede-Kamerverkiezingen van 22 januari, maar hij houdt ook andere opties open. Bij een eventuele driepartijencoalitie sluit hij de LPF niet uit, maar ook de PvdA heeft de premier niet afgeschreven. "Het CDA sluit niet snel andere partijen uit."

Balkenende zei dat zaterdag na afloop van een CDA-congres in Zwolle. "We hebben goed samengewerkt met de VVD en we willen graag doorgaan, maar het wederzijds vertrouwen moet wel in stand blijven en de kiezers moeten het mogelijk maken."

Twijfelachtig

Of dat laatste gebeurt is twijfelachtig geworden nu CDA en VVD in de peilingen hun meerderheid zijn kwijtgeraakt. Ook is de sfeer tussen VVD en CDA wat verslechterd na wederzijdse aanvallen over onder meer het 'kwartje van Kok' en het budget voor Ontwikkelingssamenwerking. Daaraan tilt Balkenende overigens niet zo zwaar. "Iedere partij probeert in verkiezingstijd zijn eigen profiel neer te zetten."

CDA's sociale gezicht

In zijn toespraak in Zwolle onderstreepte Balkenende het sociale gezicht van het CDA, maar ook veiligheid en financiële degelijkheid blijven voor hem van groot belang. De premier kondigde aan dat preventie een belangrijk onderwerp moet worden in het nieuwe regeerakkoord.

Hij wees erop dat verkeerde eetgewoonten, roken en drinken de kosten voor de gezondheidszorg zullen opjagen. Dat kan voorkomen worden door meer aandacht voor consultatiebureaus, opvoedingsondersteuning en de jeugdgezondheidszorg.

"Zorgen dat Nederland de komende 50 jaar leefbaar is"

Sociale controle en het aanleren van sociale vaardigheden ziet Balkenende als goede manieren om criminaliteit te voorkomen. "Niet terug naar de jaren vijftig, maar zorgen dat Nederland de komende vijftig jaar nog leefbaar is."

Grappen en grollen

Balkenende doorspekte zijn toespraak met veel grappen en grollen en zelfs een samenzang, als om aan te geven dat het zelfvertrouwen bij het CDA weer helemaal terug is. Maaar tegelijk waarschuwde hij dat Nederland nog steeds 'op zoek is naar zichzelf'.

Ook partijvoorzitter Van Bijsterveldt hield het congres voor dat er sprake is van 'onrustige tijden' voor politieke partijen, met telkens wisselende peilingen. "We zijn er nog niet met het wegvallen van de LPF."

Geen wijzigingen kandidatenlijst

Het CDA-congres stelde zaterdag de kandidatenlijst voor de verkiezingen vast zonder ook maar één wijzging aan te brengen in het voorstel van het partijbestuur. Achter Balkenende staat minister Van der Hoeven van Onderwijs op twee en fractieleider Verhagen op drie. De staatssecretarissen Ross (VWS), Van Geel (VROM) en Wijn (Economische Zaken) staan ook bij de eerste tien. Ministers als Donner (Justitie) en De Geus (Sociale Zaken) zijn niet verkiesbaar, maar wel beschikbaar voor het nieuwe kabinet.

Het CDA-congres stelde ook het licht gewijzigde verkiezingsprogramma vast. Er werden slechts twee weinig ingrijpende resoluties aangenomen.