STRAATSBURG/BRUSSEL - De Europese Commissie komt dinsdag met een voorstel over uitbreiding van de Europese Unie met Roemenië en Bulgarije. Naar verwachting mogen de twee landen op 1 januari toetreden.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Vraag is nog wel voor welke terreinen uitzonderingen worden gemaakt. Bijvoorbeeld over de controle op landbouwsubsidies is nog veel onzekerheid.

Het voorstel komt in december op tafel bij de regeringsleiders van de huidige EU-landen. Bij goedkeuring worden Roemenië en Bulgarije dan de 26e en 27e lidstaat van de Europese Unie. De EU groeit zo naar 490 miljoen inwoners.

Besluiten over de euro of open grenzen met de twee landen volgen later, evenals over vrije toegang voor Bulgaarse en Roemeense werknemers.

Roemenië

Roemenië als Oost-Europese republiek zal een van de grotere landen in de Europese Unie worden. Het land telt 22,3 miljoen inwoners, dat is een derde meer dan Nederland. Het Oost-Europese land wordt tevens een van de armste landen van de EU, met een bruto nationaal product van circa 2000 euro per inwoner.

Bulgarije

Bulgarije grenst behalve aan Roemenië ook aan Turkije, Griekenland, Macedonië en Servië. De republiek is ruim twee keer zo groot als Nederland, maar telt slechts half zoveel inwoners (7,5 miljoen).

Corruptie

De Europese Commissie constateerde vele tekortkomingen in de twee landen, die toetreding tot de EU zouden kunnen belemmeren. Verwijt was onder meer dat Roemenië en Bulgarije amper optraden tegen de wijdverbreide corruptie.

De EU besloot dat Roemenië en Bulgarije mochten toetreden op 1 januari 2007. Als de landen echter niet tijdig klaar zouden zijn, zou een jaar uitstel volgen. In oktober 2005 zinspeelde Brussel op dat uitstel. Nog altijd was geen enkele hoge functionaris veroordeeld wegens corruptie. Bulgarije en Roemenië beloofden haast te maken.

Maar ook dit voorjaar gingen de duimen nog niet omhoog. De Europese Commissie moest haar voorstel over toetreding uitstellen tot 26 september. Bijvoorbeeld Bulgarije schrapte daarop alle zomervakanties van ambtenaren en het parlement. Met gezwinde spoed moesten ze ruim honderd wetswijzigingen doorvoeren, waar door Brussel om was gevraagd.